Informace před hrou

Registrace a start hry se odehrají zde https://mapy.cz/s/32aln. Předstartovní registrace týmů bude probíhat od 16:20 do 16:50. Samotnou hru odstartujeme cca v 17:00.

Doporučujeme do Dobřan přijet vlakem. Z cíle je lepší spojení do Plzně než na start, takže i přespolním týmům cestujícím na hru autem se vyplatí nechat auto v Plzni a na start se dopravit vlakem.

 

Nezapomeňte se podívat na aktualizované povinné a doporučené vybavení a ujistěte se, že znáte pravidla.

 

Uvažujeme, že v pondělí po hře uspořádáme after party, kde bychom si s vámi mohli popovídat o hře, o šifrách, nebo o čemkoli jiném. Zajímá nás, jestli by o akci byl vůbec zájem (vloni byla účast dost malá), takže pokud byste chtěli jít, zaškrtněte prosím zde https://doodle.com/poll/snadnpwz8kpakezy, že máte zájem. Podle zájmu se pak rozhodneme, jestli má cenu after party pořádat.

 

Následují informace od nás obdržíte ještě vytištěné na startu. Ale někomu může více vyhovovat prostudovat si je už předem:

 

PRŮCHOD HROU A ŠIFRY

 • V průběhu celé hry budete používat webovou aplikaci Plši WebInfo (PlšiWI). Návod na použití dostanete na startu hry.
 • Při příchodu na stanoviště tým musí vždy zadat do systému PlŠiWI kód stanoviště, na které právě přišel (viz návod na PlŠiWI). Na startovním stanovišti tým zadává kód také a to ihned poté, co na pokyn organizátorů rozlepí startovní obálku. Pokud vám něco nefunguje, řešte to s organizátory ihned. Pokud se vám například nepodaří zadat kód na startu, nepůjde vám už zadat žádný další.
 • Pokud není uvedeno jinak, bere si tým na stanovišti dvě kopie šifry (dvě kopie = dvě záhlaví).
 • Pokud by se stalo, že na stanovišti je poslední kopie zadání, nesmí si ji tým odnést, zadání si musí opsat či obkreslit a informovat organizátory.
 • Cokoli, co je v záhlaví šifry (nad čarou) nebo v části pro příběh (pod čarou), není součástí šifry. Cokoli je psáno kurzívou, není součástí šifry (např. na většině šifer je upřesnítko, které říká, kde přesně na vyluštěném místě hledat další šifru). V těchto pokynech, v pokynech pro startovní aktivitu, ani v souboru vedlejších úloh není šifra.

 

KONEC HRY A POŘADÍ

 • Hra končí v neděli v 8:00.
 • K úspěšnému dokončení hry je třeba projít všechna stanoviště hry, vyluštit všechny šifry a dojít do cíle před koncem hry. Vyhrává tým, který hru dokončí jako první.
 • Pořadí týmů (včetně těch, co hru nedokončí) bude určeno primárně podle počtu vyluštěných šifer. Sekundárně podle času zadání kódu posledního navštíveného stanoviště, jehož polohu tým získal vyluštěním šifry (pokud požádáte o řešení a dojdete na další stanoviště, čas poslední vyluštěné šifry vám zůstává z předchozího průběhu hry).
 • Pokud například přeskočíte dvě šifry (vezmete si na ně řešení) a dorazíte jako první do cíle, může vás stále v pořadí předběhnout jakýkoli tým, který dorazí sice později, ale vzal si pouze jedno nebo žádné řešení (dokonce i tým, který do cíle nedorazil, ale vyluštil všechny šifry kromě jedné).
 • Šifra se započítává jako vyluštěná až ve chvíli, kdy tým zadá kód následujícícho stanoviště do PlŠiWI.

 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ HRY

 • Hru lze skrze PlŠiWI také vzdát. Tato kapitulace je nevratná.
 • Pokud chcete ze hry předčasně odstoupit, zadejte prosím vaši kapitulaci do PlŠiWI. Není to žádná ostuda a nám může organizačně velmi pomoci vědět, že už nejste na trase.
 • Po odeslání kapitulačního hesla se dozvíte polohu cíle, kde nás můžete navštívit (ohřát se, popovídat si o šifrách, sdílet dojmy).

 

ZÍSKÁNÍ NÁPOVĚDY NEBO ŘEŠENÍ

 • Nápovědy lze získat vyřešením vedlejší úlohy (jde o úlohy nešifrovacího charakteru) a zadáním získaného kódu do systému PlŠiWI. Úloh je k dispozici celkem 7, což je maximální možný počet nápověd, které tým může získat.
 • Pokud si tým nevím rady, o řešení šifry může požádat přes PlŠiWI. O řešení může tým požádat nejdříve 45 minut po příchodu na stanoviště (od zadání kódu do PlŠiWI). Šifra, na kterou si tým vzal řešení, se nepočítá mezi vyřešené šifry.