Pravidla

Obecná pravidla

 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí.
 • Není v organizátorských silách ohlídat veškeré dodržování pravidel. Spoléháme tedy na hráče, že budou ctít pravidla a obecné principy fair-play. Švindlováním poškodíte ostatní týmy a především sami sebe. V případě, že organizátoři zaznamenají vážné a vědomé porušování nebo obcházení pravidel, mohou inkriminovaný tým ze hry vyloučit bez jakékoliv náhrady.
 • Pokyny organizátorů jsou nadřazeny těmto pravidlům.

Postup hrou

 • Týmy jsou složeny z 2 – 5 hráčů. Hráči nemohou v průběhu hry změnit tým. (Nebráníme se ani účasti jednočlenných týmů jakožto varianty pro silné hráče, ale méně zkušeným hráčům to výrazně nedoporučujeme. Začínáte-li s šifrovačkami a nemáte tým, zkuste nějaký sehnat například v diskusi. Často se stává, že nekompletní týmy shání před hrou posily.)
 • Týmy se smějí pohybovat pouze po vlastních nohou, případně prostředky veřejné hromadné dopravy.
 • Tým se může během hry kdykoliv rozdělit.
 • Není-li uvedeno jinak, hráči si smějí na stanovišti vyzvednout dvě kopie šifry na tým. Pokud jsou dvě kopie šifry na jednom listu papíru, potom si tým bere pouze jeden list.
 • Pokud na stanovišti zbývá poslední kopie šifry, hráči si ji musí obkreslit nebo jinak zaznamenat a informovat organizátory. V žádném případě nesmí poslední kopii šifry odnášet.
 • Účast ve hře mohou hráči kdykoliv přerušit. Pokud je to možné, dejte v takovém případě vědět organizátorům, že ze hry odstupujete.

Zakázané postupy

 • Je zakázáno zdržovat se a luštit v bezprostřední blízkosti stanoviště a v těsné blízkosti ostatních týmů. Výjimkou jsou případy, kdy je luštění úlohy přítomností na stanovišti přímo podmíněno (něco musíte přímo na daném místě vidět, slyšet apod.).
 • Je zakázáno vyzvednou šifru na stanovišti, pokud tým nevyluštil šifru na stanovišti předchozím. Je tedy mimo jiné zakázáno sledovat ostatní týmy, nebo se snažit v terénu hledat následující stanoviště bez vyluštění šifry.
 • Je zakázáno, aby si týmy během hry radily nebo spolupracovaly na luštění šifer. Rovněž je zakázáno využít jakoukoli pomoc s luštěním šifry od lidí, kteří nejsou členy týmu.

Nápovědní systém a pořadí

 • Na většině stanovišť (obvykle s výjimkou startu, který je řešen jiným způsobem) mají hráči možnost zažádat o nápovědu nebo přeskočení šifry.
 • Nápovědy je možné v omezeném počtu získat za řešení vedlejších úloh (převážně logické úlohy, které na rozdíl od šifer nevyžadují nápad).
 • Šifru je možné po určitém čase “zadarmo” přeskočit, ale tato šifra se poté týmu nezapočítává mezi vyluštěné šifry.
 • Pořadí týmů bude určeno primárně podle počtu vyluštěných šifer. Sekundárně podle času zadání kódu posledního navštíveného stanoviště, jehož polohu tým získal vyluštěním šifry.

Příklady z pravidel

Náš tým už hodinu nemůže vyluštit šifru, ale vidíme, že ostatní týmy odcházejí všechny stejným směrem. Můžeme jít za nimi?
Ne. Je zakázáno ostatní týmy sledovat. Pokud si opravdu nevíte se šifrou rady, zkuste využít nápovědní systém..

Na aktuálním stanovišti se vždy rozeběhneme bez luštění do všech směrů a hledáme následující stanoviště. Je to povolený postup?
Ne. Pozici stanoviště můžete získat pouze rozluštěním šifry (nebo jiné aktivity),  skrz nápovědní systém, nebo případně od orgů (organizátorů). Náhodné hledání je zakázáno.

Náhodou jsme narazili na stanoviště, na kterém ještě nemáme být. Můžeme na něm vyzvednout šifru?
Ne. Je zakázáno vyzvednout šifru, pokud jste její pozici nezískali vyluštěním předchozí šifry, z webinfa nebo od organizátorů.

Šifru jsem tzv. vyhaluzili. Nevíme jak přesně se řeší (například máme písmenka, ale nevíme jak se řadí), ale nějak jsem z ní řešení dostali. Můžeme jít na další stanoviště?
Spíše ano. Pokud se dá řešení vykoukat, tak je to více chyba šifry než vaše. Každopádně velmi riskujete, že půjdete špatně, pokud si nejste řešením úplně jistí.

V jiném týmu jdou naši kamarádi. Během hry si mezi sebou komunikujeme. Je to v pořádku?
Záleží jaké informace si vyměňujete. Pokud jsou to pouze vaše pocity, popichování apod., je takové jednání pravděpodobně v pořádku. V případě, kdy byste jinému týmu sdělovali informace o hře (pozice stanovišť, způsob luštění nebo nápovědy k šifrám), bylo by to porušení pravidel.

Udělali jsme dohodu s druhým týmem. My za ně splníme aktivitu a oni nám na oplátku pomůžou se šifrou. Je to v pořádku?
Ne. Spolupráce (pokud ji nevyžaduje sama hra) týmů na šifrách a aktivitách je zakázána! Každý tým se musí se šifrou nebo aktivitou popasovat sám. Pomoc nesouvisející se šifrou nebo s aktivitou (např. zapůjčení čelovky, podělení se o čokoládu) je naopak vítaná.

Tým, který luští nedaleko od nás, je opravdu nešťastný. Půjdeme ho potěšit a s řešením mu pomůžeme. Můžeme?
Ne. Je zakázáno ostatním týmům pomáhat s řešením šifer, aktivitou, hledáním stanoviště apod! Nehledě na to, že o vaše (jistě dobře míněné) rady pravděpodobně nikdo nestojí a vy tak jinému týmu akorát hru zkazíte.

Při luštění jsem zaslechli vedlejší tým a teď bohužel víme, jak se šifra řeší. Co dál?
Těžká situace. Můžete jí předejít pouze tak, že se nebudete zdržovat poblíž jiných týmu, nebudete při rozmluvách nad šifrou křičet a celkově budete v těchto situacích obezřetní. Pravidla také zakazují luštit v bezprostřední blízkosti stanoviště nebo jiného týmu.

Ze zadání šifry, z pravidel, které jsme obdrželi přímo na místě, nebo od orgů  jsme se dozvěděli něco, co odporuje těmto pravidlům. Co máme dělat?
Pravidla na místě jsou ve sporných bodech vždy nadřazená těmto pravidlům. Orgové (organizátoři) jsou nadřazeni všemu. V případě pochybností zavolejte orgům. Rádi vám pomůžeme.

Jsme zapálení cyklisté a hodláme šifrovací hru absolvovat na našich bicyklech . Je to v pohodě?
Ne. Je povoleno se pohybovat a přesouvat pouze po vlastních nohou, případně veřejnou dopravou (žádné taxi, žádný uber).

Stále mi něco z pravidel není jasné / potřebuji poradit / myslím si, že mám velmi dobrý důvod k výjimce z pravidel.
Napište nám do diskuse nebo na e-mail.  Rádi vám poradíme.

Nezbytné vybavení do hry

 • Psací potřeby, nůžky, lepidlo a/nebo izolepa.
 • Mobilní telefon s číslem, které uvedete v přihlašovacích údajích. Na toto číslo vám během hry organizátoři můžou posílat důležité informace.
 • Mobilní telefon (či jiné přenosné zařízení) s přístupem k internetu . Počítejte s tím, že budete internet využívat pro zaznamenávání svého průchodu hrou (webinfo). Nepůjde o žádné velké datové toky, ale rozhodně se vyplatí mít telefon s plně nabitou baterií, případně si vzít s sebou powerbanku či záložní baterii.
 • Aplikace Mapy.cz (jediné mapové podklady, kde garantujeme, že v nich najdete vše, co potřebujete)

Doporučené vybavení

 • Šifrovací pomůcky (pokud se s nimi setkáváte poprvé, určitě si prostuduje, co v nich všechno je a jak se používají)
 • Čelovky nebo jiná svítidla.
 • Nůžky, lepidlo a/nebo izolepa
 • Jídlo a pití na celou noc, dostatek teplého (ideálně i nepromokavého) oblečení. Hodí se také něco na sezení (alumatky nebo podprdélníky jsou fajn, skládací stoličky a trojnožky ještě lepší).
 • Může se hodit i aplikace Šifrovací pomůcky.
 • Obecně se může hodit čtverečkovaný a pauzovací papír, folie, pravítko, barevné propisky/pastelky, úhloměr, kružítko. Skvělé je cokoli, co se dá gumovat, takže se nemusíte bát si počmárat šifru.

Důležitá upřesnění

 • Kurzívou jsou v zadání psána dodatečná pravidla, upozornění, příběh nebo tzv. upřesnítka (informace upřesňující, kde na vyluštěném místě hledat další šifru).  Šifry tedy v textech psaných kurzívou nehledejte.
 • V šifrách se obvykle používá anglická abeceda o 26 písmenech, stabilní výjimkou je Polský kříž, který navíc obsahuje písmeno Ch.
 • Stanoviště a šifry jsou označeny logem hry.